Categorie archief: Onderzoek

voorproefje_collaboration_2

Voorproefje resultaten meta-analyse

Outcomes meta-analysis flow chartZoals elders op deze site is te lezen, is het doel van dit project om een meta-analyse uit te voeren op wetenschappelijke studies die ofwel de relatie tussen de vormgeving van samenwerkend leren en samenwerking tussen leerlingen bestuderen, ofwel de relatie tussen samenwerking tussen leerlingen en leerprestaties van leerlingen.

In totaal bleken er 124 studies in aanmerking te komen voor opname in de meta-analyse. Op basis van deze studies konden 506 effectgroottes berekend worden.

De meest opvallende resultaten zijn:

  1. Het voorbereiden van leerlingen op samenwerkend leren is van groot belang voor het goed verlopen van de samenwerken. Wanneer leerlingen door de docent voorbereid worden, doordat hij of zij aandacht besteed aan belangrijke samenwerkingsvaardigheden, komt dat de samenwerking tussen leerlingen duidelijk ten goede.
  2. Het werken met duidelijke groepsdoelen is daarnaast van belang voor goede samenwerking tussen leerlingen. Een duidelijk groepsdoel zorgt voor wederzijdse afhankelijkheid tussen leerlingen, wat op zijn beurt productieve samenwerking bevordert.
  3. We vonden geen aanwijzingen dat heterogene groepen wat betreft niveau ertoe leiden dat leerlingen beter samenwerken dan homogene groepen wat betreft niveau. Daarentegen blijken groepen die heterogeen zijn wat betreft geslacht wel beter samen te werken.
  4. Het bespreken van de inhoud van de taak tijdens het samenwerken is de belangrijkste voorspeller voor leerprestaties. Wanneer leerlingen met elkaar discussiƫren over de inhoud van de taak, door begrippen uit te leggen, problemen op te lossen, enzovoorts, draagt dit bij aan hun leerprestaties.
  5. Het is daarnaast van belang dat de interactie tussen leerlingen een hoge mate van elaboratie bevat. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer leerlingen met uitgebreide uitleg en voorbeelden reageren op de hulpvraag van een groepsgenoot.

Meer achtergronden en details over de resultaten van het onderzoek kunt u over enige tijd ook lezen op deze website.